Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Educare" stworzone zostało przez osoby, które w codziennym życiu zajmują się pomocą potrzebującym, a praca ta stała się ich pasją.

W skład naszego zespołu wchodzą pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, doradcy zawodowi i psychospołeczni jak również osoby specjalizujące się w pracy z osobami niepełnosprawnymi czy uzależnionymi.

Więcej...

Aktualności