Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Aktualności

Warsztaty kreatywnego rozwoju „Świąteczna Magia” Nasze warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, które chcą spędzić czas na wspólnym przygotowywaniu pięknych ozdób świątecznych takich jak bombki, ozdoby z masy solnej i innych faktur. Dzięki temu będą miały możliwość rozwijać...

Informujemy, że w ramach projektu „Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu” Uczestnicy objęci są indywidualnym wsparciem doradcy edukacyjno-zawodowego oraz psychologa. Dzięki powyższemu wsparciu każda osoba biorąca udział w projekcie ma możliwość pracować nad różnymi trudnościami...

Informujemy, że od września Uczestnicy projektu "Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu" rozpoczną wolontariat w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Pyrzyce. Każdy z uczestników spędzi czas z dziećmi, gdzie podczas wspólnych zajęć i zadań będzie mieć możliwość...

W dniu 10.08.2019 r. warsztaty z doskonalenia kompetencji społecznych zakończyła druga grupa naszych Uczestników, jednocześnie informujemy, że w dniu 12.08.2019 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące warsztaty, gdzie każdy z Uczestników przy słodkim poczęstunku otrzyma zaświadczenie o ukończeniu...

Informujemy, że w ramach projektu „Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu” Uczestnicy objęci są indywidualnym wsparciem doradcy edukacyjno-zawodowego oraz psychologa. Dzięki powyższemu wsparciu każda osoba biorąca udział w projekcie ma możliwość pracować nad różnymi trudnościami...

Informujemy iż w naszym Stowarzyszeniu szykują się duże zmiany. Ale o tym wkrótce...
Zapraszam na weekendowe warsztaty dla rodziców :)Tematyka:1. Granice w wychowaniu – czyli jak nie dać sobie wejść na głowę. 2. Jak rozmawiać z dziećmi o uczuciach.3. Jak być konsekwentnym rodzicem, czy karanie dzieci ma sens.4. Zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności – nie...