Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

W dniu 10.08.2019 r. warsztaty z doskonalenia kompetencji społecznych zakończyła druga grupa naszych Uczestników, jednocześnie informujemy, że w dniu 12.08.2019 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące warsztaty, gdzie każdy z Uczestników przy słodkim poczęstunku otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z doskonalenia kompetencji społecznych w projekcie "Nowe kompetencje społecznej kluczem do zawodowego sukcesu”.