Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Informujemy, że od września Uczestnicy projektu "Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu" rozpoczną wolontariat w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Pyrzyce. Każdy z uczestników spędzi czas z dziećmi, gdzie podczas wspólnych zajęć i zadań będzie mieć możliwość doskonalić nabyte podczas warsztatów kompetencje społeczne.