Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Informujemy, że w ramach projektu „Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu” Uczestnicy objęci są indywidualnym wsparciem doradcy edukacyjno-zawodowego oraz psychologa. Dzięki powyższemu wsparciu każda osoba biorąca udział w projekcie ma możliwość pracować nad różnymi trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie oraz doskonalić swoje kompetencje społeczne.

Terminy spotkań z doradcą zawodowo-edukacyjnym oraz psychologiem ustalane są indywidualnie z Uczestnikami, tak by każda osoba miała możliwość skorzystać z tej formy wsparcia.

Wsparcie indywidualne realizowane będzie do 31.12.2019 r.