Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Warsztaty kreatywnego rozwoju „Świąteczna Magia”

Nasze warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, które chcą spędzić czas na wspólnym przygotowywaniu pięknych ozdób świątecznych takich jak bombki, ozdoby z masy solnej i innych faktur. Dzięki temu będą miały możliwość rozwijać swoją wrażliwość estetyczną oraz umiejętność dostrzegania i przeżywania piękna

Twórcza działalność jest najważniejszą formą ludzkiej aktywności. Twórczość plastyczna, obok mowy i pisma, jest sposobem wyrażania naszych myśli. Aktywność własna, a zwłaszcza swobodna ekspresja artystyczna, pozwala na zaspokojenie dążeń i potrzeb.

Dzieci z natury są aktywne i ciekawe świata. Zdumiewają się, zachwycają, co sprawia, że potrafią reagować twórczo. Dzieci wypowiadają się na własny sposób. Tworząc, angażują wszystkie sfery osobowości. Zajęcia plastyczne w dużej mierze wspomagają rozwój i kompensują braki młodej osobowości dziecka. Wypełniają lukę w sferze uczuć i emocji, a także w kształtowaniu wyobraźni i myślenia twórczego.

Zajęcia prowadzone są w lewobrzeżnej części Szczecina.

Najbliższe zajęcia odbędą się 21.12.2019 r. w godzinach od 10 do 12.

Koszt warsztatów to 40 zł (w przypadku rodzeństwa koszt łącznie wynosi 60 zł). Rezerwacja miejsca potwierdzona zostanie po wpłaceniu pieniędzy.

W cenie znajdują się materiały do wykonywania prac oraz opieka wykwalifikowanej kadry. Wszystkie wyprodukowane dzieła dzieci zabierają do domku

Ilość miejsc ograniczona.

Aby zapisać dziecko na warsztaty wystarczy skontaktować się z nami tel. 604 513 724 lub drogą elektroniczną na adres educare.szczecin.pl