Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Nasze działania

Informujemy, iż nasze Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i już w I.2020 r. rozpoczynamy pierwszą edycję warsztatów rodzicielskich "Mądrzy Rodzice - kochaj i wymagaj". Nasze warsztaty realizować będziemy w Szczecinie i w Pyrzycach. Będzie to 10 spotkań (1...

Projekt „Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu” realizowany jest w ramach działania 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Educare”. Do udziału w projekcie zapraszamy...

Projekt skierowany do osób: - w wieku 18 + - mieszkających na terenie powiatu miasta Szczecin lub powiatu polickiego - pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, nieprowadzących własnej działalności gospodarczej i produkcji podstawowych produktów rolnych W ramach projektu oferujemy: -...

Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu II” zrealizowany zostanie w okresie 01.08.2017 – 31.03.2019 na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem średniej wojewódzkiej. Realizowany jest on w partnerstwie...

Projekt skierowany został do 24 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu miasto Szczecin lub powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje tj. do ISECD3 włącznie, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje...

Aktualności