Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Projekt skierowany został do 24 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu miasto Szczecin lub powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje tj. do ISECD3 włącznie, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.09.2017 – 28.02.2018 roku w ramach partnerstwa wewnątrzsektorowego pomiędzy Stowarzyszeniem „Educare”, Fundacją „Humanum Best” oraz przy wsparciu merytorycznym i formalnym Stowarzyszenia „Synergia”. Uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kształtowania kompetencji miękkich, kursu zawodowego w zawodzie florystyki lub kosmetyczki oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych poprzez egzamin sprawdzający w zawodzie florysty lub w zawodzie kosmetyczki, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Poprzez zrealizowane działania Partnerstwo wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Cel główny: głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach zawodu kosmetyczki lub florysty oraz kompetencji miękkich przez 24 uczestników projektu z terenu powiatu polickiego i miasta Szczecin do dnia 28.02.2018 roku
2. Grupa docelowa: 24 osoby w wieku 18+, które posiadają niskie kwalifikacje tj. wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie, zamieszkujące na terenie powiatu miasto Szczecin lub powiatu polickiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności oraz uzyskać wybrane kwalifikacje zawodowe w zawodzie kosmetyczki lub florysty. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
3. Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu miasto Szczecin lub powiatu polickiego
4. Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 28.02.2018 r.
5. Rekrutacja do projektu: rekrutacja otwarta przeprowadzona w terminie 01.09 – 24.09.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony:  http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania lub http://educare.szczecin.pl/do-pobrania
6. Formy wsparcia: - 12 godzin indywidualnych konsultacji edukacyjno-zawodowych - indywidualna diagnoza edukacyjno-zawodowa - udział w szkoleniu zawodowym w zawodzie florystyki/florysty (system dzienny lub zaoczny: łącznie 216 godzin, w tym 102 godziny zawodowe, 45 godzin komunikacji i autoprezentacji na rynku pracy oraz 69 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym) lub udział w szkoleniu zawodowym w obszarze kosmetyki (system dzienny lub zaoczny: łącznie 216 godzin, w tym 102 godziny zawodowe, 45 godzin komunikacji i autoprezentacji na rynku pracy oraz 69 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym). Każde zajęcia trwać będą minimum 6 godzin lekcyjnych dziennie. - catering dwudaniowy podczas każdego dnia szkoleniowego - materiały szkoleniowe, odzież ochronna, ubezpieczenie NW - egzamin sprawdzający potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzony przed Komisją Izby Rzemieślniczej - 3 godziny indywidualnego instruktażu zawodowego przed egzaminem
7. Koszt udziału we wsparciu: udział bezpłatny.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 263 820,00 zł, w tym wartość środków z UE: 224 247,00 zł, wartość środków z budżetu państwa: 12 903,00 zł oraz wartość wkładu własnego: 26 670,00 zł.

Aktualności