Stowarzyszenie EDUCARE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "EDUCARE"

Projekt skierowany do osób:
- w wieku 18 +
- mieszkających na terenie powiatu miasta Szczecin lub powiatu polickiego
- pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, nieprowadzących własnej działalności gospodarczej i produkcji podstawowych produktów rolnych

W ramach projektu oferujemy:
- catering
- ubezpieczenie NNW
- zestaw podręczników i przybory szkolne
- zajęcia praktyczne i teoretyczne w zawodzie kucharza
- indywidualne doradztwo zawodowe
- podejście do egzaminu sprawdzającego w zawodzie kucharza przed Izbą Rzemieślniczą

Rekrutacja od 01.09.2018 r. do 24.09.2018 r.

Kontakt:
Biuro projektu
ul. Milczańska 30A/100
Szczecin
tel.: 91 307 07 22

Aktualności